Favorite  |  Set Home
Contact Us

Tel: +86-755-27808135
E-mail: i8ideal@i8bag.com
Add: #6 Block, Hua Qiao Xin Yuan, 665Rd Minzhi Avenu, Baoan District, Shenzhen, China
i8ideal@i8bag.com

Contact Us

Tel: +86-755-27808135
Fax: +86 755 27808136
E-mail: i8ideal@i8bag.com
Add: # 6  BLOCK, HUA QIAO XIN YUAN, 665RD MINZHI AVENE, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA.